IANSA Ženská síť

Mobilizuj, organizuj a postav se proti ozbrojenému násilí kdekoli se objeví

The International Action Network on Small Arms (IANSA) je celosvětové hnutí proti ozbrojenému násilí, které zahrnuje síť asi 250 občasných sdružení pracujících ve více než 90 zemích světa a které se zasazuje o zastavení šíření a zneužití střelných zbraní.

Ženská síť IANSA – jednotlivci a organizace pracující pro:

  • Zastavení ozbrojeného násilí páchaného na ženách v jejich domovech, na ulicích a v ozbrojených konfliktech;
  • Plné začlenění žen do práce pro udržení míru a odzbrojení;
  • Dohled nad tím, aby zájmy žen byly chráněny zbraňovou politikou;
  • Snížení výdajů na zbrojení;
  • Zastavení násilí páchaného převážně muži;
  • Postavení se proti ozbrojenému násilí po celém světě.

Společně vytváříme informační materiály, podporujeme nové politické zásady a spolupracujeme s občanskými společnostmi, vládami a mezinárodními organizacemi.

Náš čtvrtletní bulletin Women at Work: Preventing Gun Violence je dostupný v angličtině, francouzštině a španělštině. Obsahuje profily našich členů, články o ženách, genderu a střelných zbraních, přehled zpráv, nových zdrojů a událostí

Šíření a zneužití lehkých zbraní je globální krize

Výsledkem šíření a zneužití zbraní je ztráta asi 1000 lidských životů každý den, mnohonásobně více dalších zranění, invalidity a rozpady lidských životů a společností.

Šíření a zneužití zbraní podporuje konflikty, porušování lidských práv autoritami, vraždy, sebevraždy a zastrašování. Žádná země na světě není imunní proti nárůstu násilí páchanému lehce dostupnými zbraněmi.

Použití gendrového pohledu na problém střelných zbraní a pochopení rozdílu jakými jsou muži, ženy, chlapci a děvčata zataženi, poznamenáni a reagují na ozbrojené násilí, je naprosto zásadní pro vyvinutí účinného řešení tohoto problému.

Na každou ženu zabitou či zraněnou střelnou zbraní připadá mnoho jiných, kterým bylo takovou zbraní vyhrožováno.

Střelné zbraně jsou často používány jako prostředek vyhrožování pro ulehčení znásilnění nebo jiných typů fyzického a psychického násilí páchaného na ženách.

Zprávy od žen ze všech koutů světa ukazují, že jejich partneři používají střelné zbraně pro zastrašování.

Střelné zbraně dělají domácí násilí smrtelné

Ozbrojené násilí dvanáctkrát zvyšuje pravděpodobnost úmrtí v porovnání s jinými typy násilí.

Zákony většiny zemí stále neukládají policii, aby odebrala pachatelům násilí jejich zbraně.

Při a po ozbrojeném konfliktu rapidně roste výskyt domácího násilí

Zbraň v domácnosti ženy nechrání – legálně držené střelné zbraně jsou stejně nebezpečné jako zbraně ilegální

Výzkum provedený v USA ukázal, že střelná zbraň v domácnosti zvyšuje celkovou pravděpodobnost, že bude některý člen této domácnosti zavražděn o 41%. Pro ženy je toto riziko trojnásobné.

Ženy a ozbrojené konflikty

Ženy se stále více zapojují do konfliktů, které jsou vedeny lehkými zbraněmi a to buď dobrovolně nebo z donucení. Ženy zastávají pozice ozbrojenců, zdravotnic, kuchařek či sexuálních pracovnic.

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325

Členky Ženské sítě sehrály vedoucí roli v budování míru, prevenci násilí a začlenění problematiky ozbrojeného násilí do vzdělávání.

Používají rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1325 pro zvýšení počtu žen účastnících se procesu odzbrojování, rozvíjení politiky lehkých zbraní a její realizace

Nepřímé důsledky

Ženy jsou vystaveny negativním nepřímým důsledkům ozbrojeného násilí včetně újmy na zdraví, vzdělání a sociálních službách.

Plná ekonomická zátěž, starost o rodinu a role opatrovníků přechází na ženy, pokud jsou jejich mužští příbuzní zabiti, zraněni nebo postiženi v ozbrojeném násilím.