IANSA sitt kvinne-nettverk

Mobiliser, Organiser og stå imot våpenvold ... hvor enn det måtte forekomme

IANSA (International Action Network on Small Arms) er den globale bevegelsen mot våpen-vold - et nettverk som består av 250 organisasjoner fra det sivile samfunn, som jobber i over 90 land for å stoppe spredningen og misbruket av små- og lette skytevåpen.

IANSA sitt kvinne-nettverk består av individer or grupper som arbeider for å:

  • Stoppe våpenrelatert vold mot kvinner i hjemmet, på gatene og på slagmarken;
  • Involvere kvinner fullt og helt i fredskapning, fredsbygging og avvæpning;
  • Forsikre at kvinners interesser blir ivaretatt i regelverk som har med våpen å gjøre;
  • Redusere militært pengebruk;
  • Bryte koblingen mellom vold og maskulinitet;
  • Forebygge våpen-relatert vold verden rundt.

Sammen produserer vi informasjonsmateriell, jobber for nye regelverk, og engasjerer oss med det sivile samfunn, myndigheter og internasjonale organisasjoner.

Vårt nyhetsbrev blir utgitt fire ganger i året på engelsk, spansk og fransk, og heter "Kvinner i arbeid: Forhindring av våpen-relatert vold". Innholdet inkluderer medlemsprofiler, artikler om kvinner, kjønn og småvåpen, samt en seksjon med nyheter, ressurser og informasjon om sammenkomster.

Spredning og misbruk av småvåpen er en global krise

Det resulterer i 1000 dødsfall hver dag, og utallige flere skader, uførhet og oppbrudd i livene til individer og skader samfunnene de tilhører.

Det fører til konflikter, kriminalitet, selvmord, misbruk av myndighetene, skremsel og frykt. Ingen land i verden er immune mot farene som blir skapt av lett tilgjengelige skytevåpen.

"Folkets makt er mektigere enn våpnenes makt." Gita, Nepal

Å se på problematikken rundt skytevåpen fra et kjønnsperpektiv - altså å forstå de ulike måtene menn, kvinner, gutter og jenter er involvert i, påvirket av og reagerer på våpenrelatert vold - er nøkkelen til å utvikle effektive løsninger på problemet.

For hver kvinne som blir drept eller såret av skytevåpen, blir mange flere truet.

Skytevåpen blir ofte brukt som et verktøy for å skremme under voldtekter og andre typer fysisk og psykisk vold mot kvinner.

Kvinner rundt om i verden forteller at deres partnere bruker skytevåpen for å skremme dem til underkastelse.

"I fem år hørte vi vår mors skrik. I fem år hadde min far alltid et skytevåpen, og pekte det mot alle av oss." Karen, Filipinene

Skytevåpen gjør vold i hjemmet dødelig

Et skytevåpen øker risikoen for dødsfall 12 ganger, sammenlignet med andre former for vold.

Lovverket i det fleste land krever fremdeles ikke at politiet tar skytevåpnene fra folk som utøver slik vold.

Vold i hjemmet øker under og etter væpnet konflikt.

"Jeg er mest opprørt over politiet som ikke gjorde noe, enda de viste at det var væpnet vold i vårt hjem og at min ektemann hadde et ulovlig skytevåpen." Vesna, Makedonia

Et skytevåpen i hjemmet beskytter ikke kvinner - lovlig holdte våpen er like farlige som ulovlige

Forskning i USA har vist at et skytevåpen i hjemmet øker risikoen for at noen i husholdningen blir myrdet med 41%. For kvinner er risikoen tredoblet.

Kvinner og væpnede konflikter

Kvinner tar i økende grad del i konflikter som blir drevet frem av småvåpen, enten mot deres vilje eller frivilig - som stridende, sykepleiere, kokker eller sex arbeidere.

"Jeg ble tvunget til å bruke et skytevåpen og drepe folk.... Jeg vet ikke hvor mange mennesker som ble såret eller drept av mine kuler." Janet, Uganda

FNs Sikkerhetsråd resolusjon 1325

Medlemmer av kvinne-nettverket har tatt lederskapsroller i fredsbygging, forebygging av vold og utdanning om skytevåpen-relatert vold.

De bruker FNs sikkerhetsråd resolusjon 1325 for å øke kvinners deltagelse i avvæpnings prosesser og i utviklingen av våpen-lovgivning og praksis.

"indirekte" virkninger

Kvinner blir utsatt for indirekte virkningen av våpen relatert vold, inkludert skade på helse, utdanning og sosiale tjenester.

Den økonomiske byrden av å støtte en familie, eller å bli fulltids pleiere faller på kvinner når mannlige slektninger blir drept, såret eller funksjonshemmet av våpenrelatert vold.

"En hel familie dør når bare en kule blir skutt mot noen. På drapsmarkene i Manipur er historiene mange om lidelsene som har belastet familier på grunn av vold." Bina, India