IANSA Kadın Ağı

Karşınıza çıkan her yerde silahların neden olduğu şiddete karşı - Harekete Geçin, Organize Olun ve Direnin

Uluslararası Hafif Silahlar Eylem Ağı (IANSA - International Action Network on Small Arms), silahların doğurduğu şiddete karşı örgütlenmiş küresel bir harekettir. Hafif ve küçük silahların yayılmasını ve kötü kullanımını engellemek üzere 120 ülkede faaliyet gösteren 250 sivil toplum kuruluşundan oluşan bir ağdır.

IANSA Kadın Ağı — bireyler ve gruplar şu hedefler doğrultusunda çalışır:

  • Evde, sokaklarda veya savaş meydanında karşımıza çıkan kadına yönelik silah şiddetini durdurmak;
  • Barış ortamı sağlama ve inşa etme ile silahsızlanma süreçlerine kadınları tamamıyla dahil etmek;
  • Silaha yönelik politikaların kadınların menfaatlerine hizmet etmesini sağlamak;
  • Askeri harcamaları azaltmak;
  • Şiddet ve erkeklik arasındaki bağlantıyı kırmak;
  • Dünyadaki silahla gelen şiddete engel olmak.

Bilgi materyalleri hazırlıyoruz, yeni politikaları destekliyoruz ve sivil toplum, hükümetler ve uluslararası organizasyonlarla ortak çalışmalar yapıyoruz.

Üç ayda bir çıkan ve İngilizce, İspanyolca ve Fransızca dillerinde yayımlanan Women at Work: Preventing Gun Violence (Kadınlar İşbaşında: Silah Şiddetini Engelleme) bültenimizde üyelerimizin kısa biyografileri, kadınlar, cinsiyet ve hafif silahlar üzerine yazılar ve haberlerin, kaynakların ve olayların listeleri yer almaktadır.

Hafif silahların yayılması ve kötü kullanımı küresel bir krizdir

Bu durum her gün 1000 ölüme ve çok sayıda yaralanma vakasına, sakatlıklara ve bireylerin ve toplumların yaşamlarında ciddi parçalanmalara yol açmaktadır.

Silahlar çatışmaları, suçları, intiharı, yetkililerin istismarını, sindirme ve korku duygularını alevlendirir. Dünya üzerindeki hiçbir ülke halihazırdaki mevcut silahların yarattığı tehlikeye karşı bağışık değildir.

“İnsanların kudreti, silahların kudretinden daha büyüktür.” Gita, Nepal

Hafif silahlar sorununa cinsiyetçi bir perspektiften bakmak diğer deyişle, erkeklerin, kadınların, oğlan ve kız çocuklarının silahların doğurduğu şiddette yer alma, bundan etkilenme ve buna karşılık verme şekillerini anlamak probleme etkili çözümler getirmenin anahtarıdır.

Silah sebebiyle ölen ya da yaralanan her kadına karşılık pek çoğu da tehdit altındadır

Silahlar çoğu zaman tecavüzü ve kadınlara yönelik diğer fiziksel ve psikolojik şiddet olaylarını kolaylaştırmak üzere bir sindirme aracı olarak kullanılır.

Dünyanın çeşitli bölgelerindeki kadınlar eşlerinin onları korkutarak boyun eğmelerini sağlamak için silahtan yararlandığını bildirmiştir.

“Beş yıl boyunca hiç durmadan annemizin çığlıklarını işittik. Beş yıl boyunca babam her zaman üzerinde bir silah taşıdı ve silahını bizlere yöneltti.” Karen, Filipinler

Silahlar aile içi şiddetin ölümle sonuçlanmasına neden olur

Diğer şiddet araçlarıyla karşılaştırıldığında, silahların ölüm riskini 12 kat artırdığı ortaya çıkmıştır.

Çoğu ülkedeki kanunlar polisin faillerin elindeki silahları alması şartını koşmamaktadır
Silahlı çatışmaların ardından aile içi şiddet oranlarında artış kaydedilir.

"Evimizde silahlı şiddet uygulandığını ve kocamın yasadışı bir silah taşıdığını bilmelerine karşın öylece durup hiçbir şey yapmayan polisin hali beni fazlasıyla rahatsız etti." Vesna, Makedonya

Evdeki silahlar kadınların korunmasını sağlamaz – yasal olarak edinilmiş silahlar da en az yasadışı edinilmiş silahlar kadar tehlikelidir

ABD’de yapılan araştırmalar evde bulunan bir silahın ev halkından birinin cinayete kurban gitme riskini %41 oranında artırdığını göstermektedir. Ancak, kadınlar söz konusu olduğunda bu risk üç katına çıkmaktadır.

Kadınlar ve silahlı çatışma

Kadınlar isteseler de istemeseler de savaşçı, hemşire, aşçı veya seks işçisi olarak gün geçtikçe artan oranlarda hafif silahlar nedeniyle tetiklenen çatışmalarda yer almaktadır.

"Bir silah kullanmaya ve insanları öldürmeye zorlandım … Kurşunlarımla kaç kişinin öldüğünü veya yaralandığını bilmiyorum." Janet, Uganda

BM Güvenlik Konseyi Kararı 1325

Kadın Ağı üyeleri barış ortamı yaratma, şiddeti engelleme ve silahların doğurduğu şiddet hakkında eğitim süreçlerinde lider roller oynamışlardır.

Kadınların silahsızlanma ve hafif silah politikalarının ve uygulamalarının geliştirilmesi süreçlerine katılımını artırmak için BM Güvenlik Konseyi Kararı 1325’I kullanırlar.

‘Dolaylı’ etkiler

Kadınlar silahların doğurduğu şiddetin ‘dolaylı’ olumsuz etkilerine de katlanır; bunlara örnek olarak sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler açısından verilen zararlar gösterilebilir.

Erkek akrabalar silah nedeniyle öldüğünde, yaralandığında veya sakat kaldığında aileyi geçindirmenin ekonomik yükü ya da tam zamanlı bakıcı olma görevi kadınların omzuna yüklenmektedir.

"Bir insana tek bir kurşun atılsa da, ailenin tümü ölür. Manipur’un ölüm tarlalarında, şiddet olaylarıyla ailelerin üzerine çöken acılara her yerde rastlayabilirsiniz." Bina, Hindistan